Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Kwalifikacje kadry ZPR-S Oława Drukuj Email

 Imię i

nazwisko

Kwalifikacje (studia i kursy kwalifikacyjne)

Razem

Paweł 

Kałużny

resocjalizacja, socjologia, socjoterapia, mediator, fizjoterapia, doradztwo zawodowe i edukacyjne   6

Danuta

Dróżdż

resocjalizacja,  EEG  Biofeedback  I stopnia,  praca  kulturalno -  oświatowa,   pedagogika  opiek. - wych.,  terapia  uzależnień   5

Jakub Mądrzyk

resocjalizacja, geografia, historia, wos, edb   5

Wojciech Furgała

matematyka, komunikacja społeczna, resocjalizacja, informatyka,  EEG  Biofeedback  I stopnia   5

Małgorzata

Mrozińska

 resocjalizacja,  zarządzanie  w Oświacie,  EEG  Biofeedback  I stopnia, ekspert z listy MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli  ubiegających sie o awans zawodowy   4

Jacek

Węglowski

 resocjalizacja,  wychowanie  fizyczne,  zarządzanie  logistyczne  przedsiębiorstwem, psychosomatyczne praktyki jogi   4

Tomasz 

Pustelnik

resocjalizacja,  edukacja  techniczna  w SP i Gimnazjum, fizyka, edukacja wczesnoszkolna   4

Bartłomiej 

Fik

 filologia polska, historia, resocjalizacja   3

Bartłomiej

Mierniczek

resocjalizacja,  oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   3

Ewelina

Kasprzak

terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika, resocjalizacja   3

Urszula 

Feilert

resocjalizacja, psychologia kliniczna, EEG Biofeedback 1 stopnia   3

Jolanta

Pogubiło

resocjalizacja,  pedagogika  opiek. - wych.
     
  2

Ewelina

Kroczak 

resocjalizacja,  edukacja  muzyczna i  plastyczna
     
  2

Emilia

Pietrzyk

resocjalizacja,  EEG  Biofeedback  I stopnia
     
  2

Ewa

Wieczorek

resocjalizacja,  edukacja  wczesnoszkolna
     
  2

Marek

Bronowicki

resocjalizacja, teologia        2

Agata

Hebisz

germanistyka  bibliotekoznastwo
     
  2

Aleksandra

Horbal

 resocjalizacja, certyfikowany trener TZART   2

Dawid

Muszyński

resocjalizacja   1

Ewa

Haratyk

anglistyka, resocjalizacja   2

Krzysztof

Szewczuk

resocjalizacja    1
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony