Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Aktualności
Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie, Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W imieniu Dyrektora Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie - Pani Danuty Troski, informuję o możliwości skorzystania w okresie ferii zimowych z konsultacji telefonicznych i mailowych ze specjalistami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z zadaniami związanymi ze świadczeniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.poradnia.olawa.pl  bądź w załączonej ulotce informacyjne: 

pdflogo 1Ulotka informacyjna

 

 
Życzenia świąteczne Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

zyczenia swiateczne 2020Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia. Bo dziś to najważniejsze. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych da okazję do cudownych spotkań , wspomnień i wspólnych marzeń oraz planów. Życzę Państwu, aby Nowy Rok był nadzieją na lepsze czasy, krokiem do spełnienia ambicji i zamierzeń. Niech Nowonadzony przyniesie radość, spokój, odgoni smutki i strapienia. 

Wesołych Świąt!

Ze świątecznym pozdrowieniem

Małgorzata Mrozińska

 
„Wszyscy wszystkim ślą życzenia…” Drukuj Email
Wpisany przez: Emilia Pietrzyk   

zyczenia2020 thumbTradycja pisania listów świątecznych sięga XIX wiecznej Anglii, choć są i tacy, którzy początków składania sobie życzeń świątecznych poprzez przekazywanie sobie krateczek, upatrują już w Starożytności.

Więcej…
 
Konkurs na życzenia świąteczne Drukuj Email
Wpisany przez: Emilia Pietrzyk   

W czasie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, p. Ola, p. Emila i p. Wojtek przygotowali dla naszych podopiecznych konkurs na najbardziej kreatywne życzenia świąteczne. Początkowo jury otrzymywało tylko przesyłane życzenia jak np. „W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele biją dzwony, a pierwsza gwiazdka błyska na niebie, moje życzenia płyną do Ciebie. Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, by warte były Twego westchnienia? Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, dużo uśmiechu, wiele radości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie na zawsze Twe troski w cień. I niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat.” lub „Zima o nas nie pamięta a tu zaraz będę święta Renifery zadziwione że do sań nie zaprzężone. Święty myśli - Ja nie wierzę paczki wiezie na rowerze„. Jednak po pewnym czasie skrzynki nasze zapełniły prace bardziej pracochłonne, dopracowane ze zdjęciami ręcznie wykonywanych kartek lub e – kartkami. Jury debatowało i w dniu 22.12.2020r. ogłosiło zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!

Więcej…
 
Dziecięcy telefon zaufania Drukuj Email
Wpisany przez: Emilia Pietrzyk   

Telefon zaufania

Link do strony

 
Przetarg na dostawę wyżywienia 2021 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”
Poniżej znajdą państwo załącznik z niezbędnymi informacjami:
 
 
 
 
Informacja o zawieszeniu zajęć Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Na podstawie Uchwały 474/20202 z dnia 5 listopada 2020 r. oraz 486/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Zarządu Powiatu w Oławie po uzyskaniu pozytywnej opinii PPSSE wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 wchodzącej w skład ZPR-S w Oławie od dnia 06 listopada 2020 r. do dnia 6 grudnia 2020 r. W tym czasie wdrożono dla uczniów kształcenie na odległość.

 
ZARZĄDZENIE NR 377 DYREKTORA ZPR-S w Oławie Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

ZARZĄDZENIE NR 377 DYREKTORA ZPR-S w Oławie z dnia 05.11.2020 r. w sprawie:

organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 ze zm. ) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

pdflogo 1ZARZĄDZENIE NR 377 DYREKTORA ZPR-S w Oławie z dnia 05.11.2020 r. w sprawie: organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br. przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

pdflogo 1List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 
Deklaracja dostępności Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Zespół Placówek Resocjalizyjno - Socjoterapeutycznych w Oławiez obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Resocjalizyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie.

pdflogo 1Deklaracja dostępności ZPR-S Oława

 
Szanowni Rodzice/Opiekunowie wychowanków MOW Drukuj Email
Wpisany przez: Marcin Ćwigoń   

W związku z epidemią COVID-19 i dynamicznie zmieniającymi się zaleceniami MEN, GIS informujemy Państwa o ewentualnej możliwości zawieszenia zebrań i konsultacji osobistych na terenie placówki. W związku z powyższym przesyłamy informację o ustalonych terminach zebrań, konsultacji i zespołów ds. PIKUUPPP wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, które będą realizowane telefonicznie lub/i on-line w oparciu o aplikację google Meet, Google Chat. W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością sprawnego zaplanowania udziału Państwa w konsultacjach, zebraniach i zespołach prosimy o poinformowanie placówki o chęci swojego uczestnictwa najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem (telefonicznie, email)

Terminy zebrań:

1. 30.11.2020r., godz. 15-16 (semestralne)

2. 24.05.2021r., godz. 15-16 (końcoworoczne)

Terminy konsultacji:

1. 27.10.2020r., godz. 15-16

2. 09.03.2021r., godz. 15-16

3. 13.04.2021r., godz. 15-16

Terminy Zespołów ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. 29.09.2020r,, godz. 15.30

2. 07.01.2020r., godz. 9.00

3. po Radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej.

 
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020/2021 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu pod tym adresem, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18. 

 
List DKO do rodziców Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej.

pdflogo 1List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców

 
List Ministra Edukacji Narodowej Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

 

pdflogo 1List MEN z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 skierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów.

 
Procedura postępowania w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Przedstawiamy procedurę postępowania pracowników ZPR-S oraz wychowanków i ich opiekunów w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 Procedura ta opracowana została na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz wytycznych MEN, MZ oraz GIS.

pdflogo 1Procedura postępowania w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2

 
Bezpieczny powrót do szkoły - informacja dla uczniów i rodziców Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Zapraszamy do zapoznania się z bezpiecznymi zasadami związanymi z powrotem uczniów do szkół. 

Poniżej informacje dla uczniów oraz dla rodziców i opiekunów. 

Więcej…
 
ProteGO Safe - list MEN i GIS Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

 

 
Priorytety MEN 2020/2021 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Więcej na temat kierunków realizacji polityki oświatowej w obecnym roku szkolnym można przeczytać tutaj. 

 
KOMUNIKAT NR 11 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W sprawie wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty:

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Informuję , że wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020 r. placówka powinna otrzymać 30.08.2020 r. Od dnia 31.08.2020 r. od godz. 9.00 będą one wydawane. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. Pamiętajmy o dezynfekcji rąk i noszeniu maseczek. 

Z poważaniem
Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S

                                                                                                                      

 
Odwiedziny w placówce od 1 lipca 2020r. Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W związku z poluźnieniem restrykcji w kraju dopuszczam możliwość formy odwiedzin dzieci przez najbliższych. Możliwość spotkań z dzieckiem będzie odbywać się tylko i wyłącznie w warunkach otwartej przestrzeni – np. podczas wyjść chłopców na boisko. Należy jednak przestrzegać następujących zasad:

1) Rodzic (osoba odwiedzająca) powinna przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o takiej wizycie – zgłaszając ją telefonicznie lub mailowo (w dni robocze do godz. 14.30) podając termin i godzinę odwiedzin.

2) Spotkanie rodzica (osoby odwiedzającej) nie może zaburzać zaplanowanych przez wychowawcę działań wynikających z realizacji zadań statutowych. Wychowawca pełniący dyżur w czasie planowanego spotkania może zatem wskazać inny dogodny termin lub godzinę w uzgodnieniu z rodzicem (osobą odwiedzającą).

3) Spotkanie może odbyć się tylko i wyłącznie w przestrzeni otwartej.

4) Rozmówcy powinni posiadać prawidłowo założone maseczki oraz zachować dystans społeczny (co najmniej 2 m)

5) Spotkanie powinno odbywać się w taki sposób, aby wychowawca miał pełny ogląd przebiegu spotkania z zachowaniem zasady poufności rozmowy.

6) Preferowane dni odwiedzin: środa, sobota, niedziela.

7) W przypadku nie przestrzegania w/w zasad odstępuję się od formy odwiedzin rodzica (osoby odwiedzającej) utrzymując w mocy rekomendacje MEN w sprawie zakazu odwiedzin w placówce.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 39

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony