Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Aktualności
KOMUNIKAT NR 1 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Drodzy rodzice, opiekunowie i wychowankowie. W ramach przygotowania do rozpoczęcia nauczania zdalnego, przedstawiamy instrukcję logowania się na skrzynkę pocztową dla wychowanków naszej placówki, którzy będą korzystać z nauczania zdalnego. Poniżej instrukcja w formie opisowej, jak i krótkiego filmu

 

 pdflogo 1Instrukcja logowania na skrzynkę pocztową dla uczniów

 

 
KOMUNIKAT NR 2 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Witam serdecznie wszystkich rodziców i uczniów MOS.

W związku z planowanym rozpoczęciem kształcenia na odległość bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy placówki osw.olawa@interia.pl informacji:

1. Aktualny numer telefonu i e - mail rodzica

2. Aktualny numer telefonu i e-mail ucznia

3. Czy uczeń ma dostęp do komputera z Internetem

4. Czy uczeń ma dostęp w swoim telefonie do Internetu

5. Czy rodzic ma dostęp w swoim telefonie do Internetu

Na pytanie nr 3,4 i 5 wystarczy odpowiedzieć tak lub nie.

Na podany adres rodzica zostanie przesłane hasło do logowania, o którym mowa w komunikacie 1.

Dziś zalogowany jest już pierwszy uczeń. Dziękuję zarówno jemu, jak i jego mamie za szybkie działania.

Pozdrawiam wszystkich Państwa i proszę o śledzenie naszych komunikatów.

 
Nie daj się przesileniu Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

wiosna thumbOd przeszło tygodnia mamy nową porę roku. Przynajmniej astronomicznie, bo pogodowo zawitała na chwilę zima, nękająca nas nocnymi przymrozkami. Nie jest to rzecz niebywała, w myśl przysłowia „kwiecień plecień .....”. Taka sytuacja wpływa jednak niekorzystnie na nasze zdrowie. Skoki temperatury, ciśnienia atmosferycznego, opady deszczu i śniegu na przemian ze słoneczną pogodą. To wszystko powoduje, że nasz organizm narażony jest na rozstrój psychofizyczny.

Więcej…
 
Koronawirus - co musisz wiedzieć? Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z informacjami na temat KORONAWIRUSA ze strony MINISTERSTWA ZDROWIA.

 
Informacja o KORONAWIRUSIE Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Coronavirus, Virus, China, Outbreak, Pandemic

najczęściej objawia się gorączką (38°C), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Pamiętaj !!! Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

1. Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

2. W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.

3. Zachowaj higienę osobistą -jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

4. Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oławie lub zgłoś się do oddziału obserwacyjnego zakaźnego.

Całodobowe dane teleadresowe:

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590
PSSE Oława: Telefon 71 313 21 64; Telefon alarmowy: 603 313 102
Starostwo Powiatowe w Oławie: 509 794 677, 727 793 312
(dodatkowo w godzinach pracy urzędu - 71 301 15 52)

mycierak

 
Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie Wychowanków ZPR-S w Oławie Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W dniu 11.03.2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych od 12.03.2020 do 25.03.2020 r. Nie dotyczy to jednak młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Taka decyzja zapewne dla Państwa jest w pełni zrozumiała. Ministerstwo zaleca aby w okresie zawieszonych zajęć w szkole unikać skupisk ludzkich, zgromadzeń, stosować zasady kwarantanny domowej. Jak podkreślano - to nie jest czas dodatkowych ferii.

Ministerstwo wyłączając nasze placówki z katalogu szkół w których zawieszono naukę tłumaczy : Czy oznacza to że rodzic ma obowiązek posłać dziecko na zajęcia?

Nie. Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy wyłącznie od rodziców. Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji. Możliwość decyzji przez rodzica o obecności ucznia nie dotyczy jedynie sytuacji, gdy w ośrodku wychowawczym wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia  sądu, i tylko sąd mógłby zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.” (źródło)

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci/podopiecznych,  tym samym i Państwa, Państwa bliskich i rodzin, w szczególności zaś osób starszych , a także pracowników ZPR-S  proponuję wtrzymać urlopowanie nieletnich i odwiedziny w placówce.  Mam nadzieję, że w pełni podzielają i rozumieją Państwo takie stanowisko. Kieruję się głownie tym, że nasi podopieczni pochodzą z różnych zakątków Polski . Udając się na przepustki najczęściej korzystają z transportu publicznego. Czasem jest to związane z przesiadkami. Nasi wychowankowie mają tez słoności do zachowań ryzykownych, a niektórzy mogli by mieć trudności z dwutygodniowym pobytem w domu i zastosowaniem zasad kwarantanny domowej. Część z Państwa pracuje , zatem utrudniony by był ciągły i odpowiedzialny sposób sprawowania pełnego nadzoru nad swoimi dziećmi.

Wiadomym już jest, że to szczególnie dzieci i młodzi ludzie są nośnikami wirusa, sami natomiast na ogół w sposób lekki przechodzą zachorowanie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób starszych lub schorowanych. Dla nich wirus ten może stanowić nawet zagrożenie śmiertelne.

Proszę śledzić na bieżąco nasze informacje. Zalecam też Państwu, aby kontaktować się z dziećmi telefonicznie. Proszę nas wesprzeć w naszych działaniach. Proszę tłumaczyć dzieciom jak ważne w tym momencie odpowiedzialne zachowanie wszystkich, a szczególnie nas dorosłych. Umożliwimy też Państwa dzieciom zwiększony dostęp do telefonów, tak aby to oni mogli się z Państwem kontaktować z telefonów własnych.

W placówce stosujemy wytyczne GIS. Zwiększyliśmy akcję informacyjną w stosunku do wychowanków. W przypadku jakichkolwiek zmian zostaniecie Państwo o nich bezzwłocznie poinformowani.

 

Z poważaniem: Małgorzata Mrozińska

 
KOMUNIKAT Starosty Oławskiego Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zwracam się z prośbą do mieszkańców powiatu oławskiego o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Oławie i jego jednostkach podległych do spraw pilnych wymagających bezpośredniej wizyty w urzędzie. W pozostałych przypadkach prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.starostwo.olawa.pl.

Urząd nie będzie zamknięty, praca będzie przebiegała bez zakłóceń, a podjęte działania mają na celu Państwa ochronę oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych sanepidu ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

- poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

- młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

- młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

- specjalnych ośrodków wychowawczych,

- ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
Kwarantanna profilaktyczna - aktualizacja Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W związku z informacją PSSE w Oławie o niepotwierdzeniu obecności u ucznia  CKZIU wirusa COVID -19 zajęcia w szkole od poniedziałku odbywają się planowo.

Przypominamy wszystkim uczniom przebywającym na przepustce o terminowym powrocie do placówki.

 
Profilaktyczna kwarantanna w placówce Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Attention, Warning, Sign, Danger, Symbol, CautionZgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie wszyscy uczniowie i pracownicy ZPR-S w Oławie zostali objęci profilaktyczną kwarantanną domową do momentu uzyskania wyniku badania osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-Co-2.

W tym czasie nie mogą opuszczać wyznaczonych adresów kwarantanny (adres zamieszkania). W przypadku braku potwierdzenia zagrożenia (prawdopodobnie w poniedziałek rano znane będą wyniki badań pobrane u ucznia sąsiedniej szkoły) wszyscy zostaną poinformowani telefonicznie o wznowieniu pracy.

 
Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Grafika z tekstem:Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi:– często myj ręce,– stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania– zachowaj bezpieczną odległość– unikaj dotykania oczu, nosa i ust– jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

Więcej…
 
Dopalacze – co każdy rodzic i opiekun wiedzieć powinien Drukuj Email
Wpisany przez: Ksenia Gil   

Drodzy rodzice i opiekunowie,

W związku z ostatnim raportem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącym zwalczania w Polsce „dopalaczy”, zwanych inaczej nowymi narkotykami, zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczoną w załączniku broszurą. Znajdziecie w niej Państwo najważniejsze informacje dotyczące tego czym są dopalacze, jak wyglądają, jakie są skutki ich zażycia i gdzie można uzyskać pomoc. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kadrą psychologiczno-pedagogiczną Placówki.

pdflogo 1Dopalacze - broszura dla rodziców i opiekunów

 

 
„Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych.” Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W poniedziałek 2 marca 2020 r. o godz. 18.00  w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej  przy ul. Tęczowej 60  w ramach wrocławskich obchodów  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych   odbędzie się: „Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych.”

W programie historyczne wprowadzenie i wspólne śpiewanie  piosenek partyzanckich oraz z okresu Drugiej Konspiracji,  które poprowadzi  Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.  Zapraszamy!

Informacja na plakacie

 
Socjoterapia Drukuj Email
Wpisany przez: Ksenia Gil   

socjoterapia2020 thumbW każdą środę wychowankowie MOS biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych. Głównym celem spotkań jest wspieranie ich rozwoju emocjonalno-społecznego. Uczniowie pracują nad zagadnieniami komunikacji, samokontroli, współpracy czy samorozwoju, uczą się konstruktywnie wyrażać swoje emocje i korygować automatyczne do tej pory zachowania. W socjoterapii stosujemy różne metody pracy - psychodramę, rysunek, socjogram, dyskusję kierowaną, burzę mózgów, filmoterapię, ćwiczenia energetyzujące i relaksujące, pracę w grupach czy "rundki". Fotograficzną relację z ostatnich zajęć socjoterapii pt. "lubię siebie" można obejrzeć poniżej.

Więcej…
 
Frodo i jego nowy kolega Drukuj Email
Wpisany przez: Aleksandra Horbal   

dogoterapia2020 thumbPo raz kolejny mogliśmy gościć niesamowitego psa Frodo. Jest to owczarek australijski należący do grupy psów pasterskich i zaganiających. Owczarki australijskie są bardzo przyjazne wobec ludzi i chętnie z nimi współpracują. Łatwość w uczeniu się nowych rzeczy i gotowość podporządkowania się człowiekowi czynią z nich zarówno doskonałego psa pracującego, jak i pożądanego psa rodzinnego. Stąd Frodo jest bardzo zaangażowany w raz ze swoim opiekunem w dogoterapię.

Więcej…
 
Uroczysta Kolacja Wigilijna Drukuj Email
Wpisany przez: Urszula Feilert   

wigilia2019 thumbW dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) na terenie naszego Ośrodka miała miejsce ważne uroczystość związana ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Ważnym elementem tego wyjątkowego dla nas wszystkich dnia, było składanie sobie życzeń, wspólne kolędowanie oraz uroczysta Wieczerza Wigilijna, w której wzięła udział społeczność Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie. Fotograficzną relację z tego wydarzenia można obejrzeć poniżej.

Więcej…
 
Zespół PIKUPPP dla MOS Drukuj Email
Wpisany przez: Emilia Pietrzyk   

Informujemy, że zespół PIKUUPPP dla wychowanków MOS odbędzie się w czwartek 12.12.2019r. o godzinie 11:00

 
Wyjście do DPS z okazji Świąt Drukuj Email
Wpisany przez: Ewelina Kasprzak i Zuzanna Jankowska   

dps2020 thumbZ okazji Świąt Bożego Narodzenia nasi wychowankowie po raz kolejny odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w Oławie. Chłopcy złożyli pensjonariuszom DPS życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane kartki. I tym razem nie obyło się od wspólnych śpiewów i zabaw. Wszyscy razem śpiewali kolędy, a następnie odbyły się rozgrywki w warcaby. Spotkanie to sprawiło wszystkim wiele radości oraz pozwoliło poczuć magię świąt.

Więcej…
 
Święta Bożego Narodzenia tuż tuż Drukuj Email
Wpisany przez: Ewelina Kroczak   

kartki2019 thumbJak co roku nasi wychowankowie szykują się do Świąt, wykonują ozdoby świąteczne, aby świetlice grupowe pięknie wyglądały. Z dużym wyprzedzeniem wykonują kartki świąteczne, ponieważ są to ręcznie robione kartki w dużych ilościach. Wszystkie elementy są wycinane i przyklejane z dużą dokładnością. Wychowankowie MOW są ekspertami w tworzeniu pięknych kartek, zwracają uwagę na dokładność i estetykę, doskonale dobierają kolory poszczególnych elementów. Tworząc setki kartek utrwalają takie cechy jak: cierpliwość, odpowiedzialność, staranność. Już niedługo wychowankowie wraz z wychowawcą wyruszą z życzeniami do instytucji wspierających naszą placówkę oraz osób zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem.

Więcej…
 
Drodzy rodzice i opiekunowie Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz.U.2019.1078 z dnia 2019.06.11 informuję, że ZPR-S w Oławie gwarantuje opiekę pielęgniarską i stomatologiczną w wymiarze i zakresie zgodnym z w/w ustawą.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 39

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony